+31 (0)20 30 30 609
info@renthousevastgoed.nl

Beheer

‘Beheer Pakket’:

Wij verzorgen niet alleen de verhuur van de woning, maar ook de inventaris, reparaties, rekeningen en de huurincasso. Ideaal als u in het buitenland woont of als u geen zorgen aan uw hoofd wilt hebben.

U hoeft alleen maar achterover in uw stoel te leunen en uw bankafschriften open te maken.

Renthouse verzorgd (waar mogelijk);

Bemiddeling;

 • Alle activiteiten die genoemd zijn onder het bemiddelingspakket
 • Optimaal presenteren van de woning voor bezichtigingen. Indien extra promotie gewenst wordt, kan RVG externe professionals inschakelen zoals interieurstyliste, plattegrondontwerper, video ontwerper etc.

Technisch beheer;

 • Renthouse is 24 uur per dag het aanspreekpunt van de huurder
 • Het toezicht houden op de naleving van de huurovereenkomst en de wijze waarop het gehuurde wordt gebruikt, voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan
 • Onderzoeken, toewijzen van verantwoording en afhandelen van gemelde storingen/gebreken
 • Huurder voorzien van het RVG boek “Homecare for tenants”, een handleiding over de woning met o.a. technische specificaties, onderhouds- en schoonmaakadviezen/instructies, eventuele gedragscodes (VVE) en contactgegeven van erkende monteurs, schoonmaakbedrijven en noodnummers;
 • In het najaar aanschrijven van de huurder met te nemen voorzorgsmaatregelen voor de komende winter
 • Bij check-out nalopen van de inventaris en opmaken van het opleveringsrapport
 • Aansluiten van de nutsvoorzieningen bij leegstand van de woning. (Gedurende de huurovereenkomst zijn de aansluitingen de verantwoording van de huurder.)
 • Het met regelmaat controleren van leegstaande woningen.

Financieel en administratief beheer;

Incasseren en administreren van de huurbetalingen en alle bedragen welke huurder verschuldigd is conform de huurovereenkomst

 • Aanmanen van de huurder bij niet tijdige betaling
 • Rapporteren van betalingsachterstanden van meer dan twee maanden. Indien na het aanmanen betaling uitblijft, zal RVG in overleg met Opdrachtgever een incassobureau / gerechtsdeurwaarder inschakelen;
 • Maandelijks uitbetalen van de huurpenningen
 • Aansprakelijk stellen van huurders voor geconstateerde beschadigingen en vermissingen
 • Incasseren en beheren van de waarborgsom. Het opmaken van de eindafrekening en afhandelen van de waarborgsom of bank-/ bedrijfsgarantie binnen de daarvoor contractueel bepaalde termijn
 • Aanleveren van halfjaarlijkse financiële overzichten en op aanvraag de onderhouds- en overige facturen
 • In het algemeen het verrichten van al die administratieve handelingen welke in het kader van een goed beheer wenselijk of noodzakelijk worden geacht.

Interesse gewekt ?


Bel ons nu voor een afspraak: 020 30 30 609